Fundering storten

Een fundering storten kan op verschillende manieren gedaan worden. Ook op natte zachte gronden een fundering storten is mogelijk. Er wordt dan een funderingsbalk over de heipalen heen gestort.

Tevens kan er gekozen worden om de fundering wel of niet te isoleren. Voor een geïsoleerde fundering wordt er bijvoorbeeld gebruik gemaakt van eps piepschuim. Bij een niet geidoleerd fundering wordt een houten bekisting gebruikt die we na het storten weer weg halen.

Bij harde ondergronden kan er een stroken fundering worden toegepast. Op deze stroken fundering kan dan verder op gebouwd worden.

Werkvloeren

Vaak moet er in de bekisting een werkvloer worden aangebracht. Om er voor te zorgen dat de wapening van de fundering niet wegzakt wordt er een dun laagje beton in de bekisting gestort van minimaal 5 cm. Het is ook mogelijk gebruik te maken van noppenfolie of hardboard toe te passen.

Van den Berg Betonwerken levert ook prefab funderingen. Prefab funderingen werken soms sneller en worden gebruikt wanner de situatie daarom vraagt.

Neem contact met ons op voor meer informatie of een offerte. 

0342-220020